Modificare a Ghidului General al Solicitantului POR 2014-2020 - 12.07.2017


Miercuri, 12 iulie, s-a emis Ordinul MDRAPFE nr. 3623/12.07.2017, de modificare a Ghidului general al solicitantului, ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional.

Astfel, modificarea prevede extinderea termenului de depunere a autorizației de construire (conform prevederilor ghidurilor specifice) din etapa de precontractare. Noul termen este 90 de zile calendaristice (față de 60 de zile calendaristice, cât era prevăzut înainte), calculate de la data primirii de către solicitant a notificării privind demararea etapei precontractuale.

Modificarea se aplică în cadrul apelurilor deschise la data publicării ordinului sus-menționat, pentru proiectele pentru care nu a fost demarată etapa de contractare la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul general rămân neschimbate.


Ordinul 3623/12.07.2017 – intra in vigoare la 12.07.2017
Ghidul General
Ghidul General (arhivă) - forma consolidată la 12.07.2017