Modificarea ghidului pentru apelul de proiecte dedicat invatamantului obligatoriu


Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (AM POR) a publicat, in data de 30.01.2018, o varianta modificata a Ghidului Specific pentru apelul de proiecte POR 2017/10/10.1/10.1b/1, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învăţământului obligatoriu.

Principalele modificari:
• Unitatea de infrastructură educaţională este definita ca "unitatea de învăţământ subiect al cererii de finanţare, indiferent dacă aceasta are personalitate juridică sau este arondată unei unităţi de învăţământ cu personalitate";
• Învăţământul special, aşa cum este defint prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este eligibil în cadrul prezentului apel de proiecte;
• Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv dotarea unităţii de infrastructură;
• Se acceptă la finanţare infrastructura aferentă exclusiv învățământului general obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare), cuprinsă în unităţi de învăţământ aferente nivelului educaţional secundar superior, indiferent de filiera din care face parte unitatea.

Ghidul specific aferent O.S. 10.1b
Ordin 1840 din 30 ianuarie 2018
Sinteza modificarilor