Modificarea ghidului specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane


Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte aferent Programului Operațional Regional, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Principalele modificări din cadrul noii versiuni a ghidului specific sunt:

- Prelungirea perioadei de depunere a proiectelor până la data de 21 mai 2018, ora 12.00.
- Posibilitatea încheierii Acordurilor-cadru de parteneriat pentru colaborarea dintre administrațiile bazinale de apă şi solicitanţii de finanţare reprezentaţi de UAT (oraşul/municipiul/judeţul/comuna), în cazul în care proiectul prevede executarea unor lucrări de construire pe albiile şi/sau malurile râurilor.
- Nu este obligatoriu ca zonele/ traseele pietonale și zonele/ traseele pentru biciclete construite/modernizate/ extinse să facă parte din corpul drumurilor.
- Sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări de infrastructură fără autorizație de construire.
- La Cererea de finanțare se poate anexa un studiu de trafic în care sunt tratate mai multe proiecte cu activităţi complementare/integrate.
- A fost modificată Grila de evaluare tehnică şi financiară a cererii de finanțare.

Ghid specific O.S. 3.2 - versiune martie 2018

Ordin MDRAP nr. 2413 din 13.03.2018

Sinteza modificarilor