Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul POR 2016/6/6.1/2 privind modernizarea drumurilor județene


În data de 7 decembrie 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului POR 2016/6/6.1/2, din cadrul POR 2014-2020. 

Ghidul specific PI 6.1 - modernizare drumuri județene actualizat - publicat în data de 07.12.2017
Ordin nr. 7052/07.12.2017 de aprobare a modificărilor la Ghidul specific
Sinteza modificarilor