Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19


În data de 1 aprilie 2020, Comisia Europeană a publicat un set de orientări cu privire la modul de utilizare a procedurilor oferite de cadrul de achiziții publice al UE în situația de urgență cauzată de criza COVID-19.

Comisia explică în aceste orientări ce opțiuni și mecanisme de flexibilizare sunt disponibile în cadrul UE privind achizițiile publice în vederea achiziționării de bunuri, servicii și lucrări necesare pentru a face față crizei.

Comunicarea detaliază situațiile în care se pot aplica diversele proceduri, fiind importante, în condițiile date, în special condițiile ce trebuie avute în vedere pentru utilizarea procedurii de negociere fără publicare.

Descarca documentul