Patru noi contracte semnate pentru construcția și reabilitarea de unități preșcolare în municipiul București


Au fost semnate contractele de finanțare pentru patru proiecte de construcție / reabilitare / modernizare a unor unități de învățământ antepreșcolar și preșcolar, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectivul specific: 10.1a - "Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului."

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar (DGAPI) Sector 2 are în vedere reabilitarea și modernizarea Grădiniței nr. 280 din București, pentru a crește performanța energetică a clădirii și a siguranța preșcolarilor în incinta unității de învățământ. Se estimează că aproape 300 de copii vor fi beneficiari direcți ai implementării acestui proiect. Valoarea finanțării nerambursabile este de 9.807.315,29 lei. Detalii

Un alt proiect de finanțare semnat de DGAPI Sector 2 are ca obiectiv reabilitarea și modernizarea imobilului grădiniței "Albinuța" în beneficiul a 338 de preșcolari, în scopul creșterii gradului de participare la nivelul educației timpurii și a învățământului, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Contribuția nerambursabilă de la FEDR și bugetul național este de 7,941,949.62 lei. Detalii

În incinta Școlii Gimnaziale nr. 190 din sectorul 4 va fi construită o grădiniță cu program normal (pentru 100 de copii) și prelungit (pentru 160 de copii), care va încuraja accesul la un proces educațional la standarde europene și va crea un microclimat corespunzător și plăcut pentru toți actorii implicați, de la copii și cadre didactice, până la părinți și personal auxiliar. Finanțarea nerambursabilă din FEDR și bugetul național este de 9.139.594,45 lei. Detalii

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Sector 6 a semnat un contract de finanțare pentru construirea și dotarea creșei "Îngerașii" cu o capacitate de 124 de locuri. Scopul proiectului este îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin realizarea unei construcții noi, data fiind cererea crescută la nivelul sectorului. Investiția va permite desfășurarea unui proces educațional adecvat, accesibil și de calitate pentru toți copiii. Valoarea finanțării nerambursabile este de 4.356.745,16 lei. Detalii

Mai multe detalii si lista completa a proiectelor semnate pe POR 2014-2020 gasiti aici: http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/.

Puteti localiza proiectele in regiune, cu ajutorul hartii proiectelor POR 2014-2020: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/