Prelungire de termen pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/BI


Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a emis Ordinul 1897/16.12.2021 prin care termenul de depunere a proiectelor a fost prelungit cu trei luni (până pe data de 31 martie 2022) pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/BI, din cadrul Axei 9 - „Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de Investiții 9.1 – „Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Descarcă Ordinul 1897/16.12.2021