S-a aprobat Procedura de modificare a Strategiilor de Dezvoltare Locală


În sprijinul GAL-urilor urbane, beneficiari de finanțare în cadrul Axei Prioritare 9 a POR 2014-2020, s-a aprobat Procedura de modificare a Strategiilor de Dezvoltare Locală, prin care GAL-urile pot realiza modificari și completări ale intervențiilor vizate prin mecanismul Dezvoltare Locală Plasată în Responsabilitatea Comunității.

Descarca procedura