13 noiembrie 2019 - Conferinta finala a proiectului CISMOB, Aveiro, Portugalia


În perioada 13-14 noiembrie 2019 au avut loc conferinţa finală a proiectului „Cooperative information platform for low carbon and sustainable mobility  - CISMOB” şi o întâlnire tehnică de lucru, la Universitatea Aveiro din Portugalia.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov (ADI TPBI) si ITS România sunt partenerii români, alături de instituţii din Portugalia, Spania, Suedia. 

Având în vedere rolul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov în sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, faptul că este parte interesată în sectorul transportului public în Bucureşti-Ilfov, aceasta a fost invitată să se alăture proiectului CISMOB, prin participarea la lucrările conferinţei finale.

CISMOB este un proiect de cooperare interregională care îşi propune să identifice soluţii inovative de reducere a impactului activităţii de transport asupra mediului printr-o mai bună utilizare a infrastructurii, folosind tehnologii din domeniul IT/Sisteme Inteligente de Transport. Proiectul se derulează pe o perioadă de 48 de luni, respectiv 01 aprilie 2016-31 martie 2020, în prezent situându-se în ultimul semestru de derulare.

Prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 în Bucureşti-Iflov s-au contractat şi se află în derulare proiecte privind modernizarea şi achiziţionarea unor mijloace de trasport de suprafaţă (100 de autobuze electrice şi 100 tramvaie).

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vizitaţi pagina proiectului, https://www.interregeurope.eu/cismob/

Credit şi mai multe fotografii de la evenimente: https://www.facebook.com/CISMOB/


Galerie foto