20 noiembrie 2017 - Eveniment de informare REGIO privind apelul de proiecte pentru Obiectivul specific 10.3 - Cresterea relevantei invatamantului tertiar universitar


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a organizat, in data de 20 noiembrie 2017, un eveniment de informare REGIO privind Prioritatea de investiții 10.1 - Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.3 - Creșterea relevanței  învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.

Descarca agenda

Descarca Ghidul Solicitantului 10.3

Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt instituţiile de învăţământ superior de stat cuprinse în Anexa nr. 2 Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 - 2018 a Hotărârii de Guvern nr. 140/2017 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017 - 2018

 


Galerie foto