31 martie 2023 - Atelier REGIO Bucuresti-Ilfov 2014-2020 vs. 2021-2027. Spre o planificare strategica regionala mai buna si servicii de sprijin pentru inovare


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov a organizat, în colaborare cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OECD și  Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG, în 31 martie 2023, atelierul REGIO Bucureşti-Ilfov 2014-2020 vs. 2021-2027. Spre o planificare strategică regională mai bună și servicii de sprijin pentru inovare.
Au participat reprezentanți ai mediului public local, universitar, de afaceri, clusterelor, institutelor de cercetare din regiunea Bucureşti-Ilfov.
Prin atelier s-au amintit exemple de succes din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi lecţii învăţate prin Reţeaua Comunicatorilor Regio. Prin exerciții la mese rotunde, pe grupuri de lucru, s-a urmărit identificarea punctelor tari, slabe, oportunităților, provocărilor, chiar prin participarea unor beneficiari ai finanţării POR 2014-2020, urmărindu-se găsirea unor soluții pentru planificarea și inovarea strategică în perioada următoare, prin sugestiile, propunerile venite de la alţi actori din regiune. 
Ca parte a acestui proiectului, OECD a realizat și o serie de întâlniri online, desfășurate între 1 și 2 martie 2023, atât cu o parte din experții Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, cât și cu actorii ecosistemului de dezvoltare regională, care au avut drept scop fundamentarea discuțiilor derulate în cadrul atelierului de lucru.

Concluziile discuțiilor vor fi înglobate de către echipa OECD într-un Plan de Acțiune care va avea drept scop îmbunătățirea activităților de planificare strategică și livrarea de servicii suport în domeniul inovării de către ADRBI.

Mulţumim Impact Hub Bucharest, care a găzduit evenimentul şi a oferit sprijin în organizare, precum şi prin contribuţia adusă la temele dezbătute.

Galerie foto