Axa prioritară 6


Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Potenţiali beneficiari: Autorități publice locale (CJ), UAT , Parteneriate între UAT-uri (UAT judeţ şi UAT oraş/municipiu/comună)

În data de 7 decembrie 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului POR 2016/6/6.1/2, din cadrul POR 2014-2020. 

Ghidul specific PI 6.1 - modernizare drumuri județene actualizat - publicat în data de 07.12.2017
Ordin nr. 7052/07.12.2017 de aprobare a modificărilor la Ghidul specific
Sinteza modificarilor

 

Activ BI - Apelul 2 Lansat 6.12.2016, Perioada de depunere 6.01.2017, ora 15 - 13.07.2017, ora 15

Cererea se va depune doar in perioada mentionata mai sus, utilizand exclusiv aplicaţia MySMIS disponibila la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis

Perioada de depunere a proiectelor, în cadrul apelului POR/2016/6/6.1/2/BI a fost prelungită până la 13.07.2017, ora 15:00:00. Ordinul MDRAPFE 2726/14.04.2017

Ghidul solicitantului PI 6.1 (apelul 2) arhiva completa cu anexe - versiunea publicata pe 25 iulie 2017

Sinteza modificărilor

Ordin nr. 3774/25.07.2017

Sinteza principalelor modificari
Ordin 2656/05.04.2017

Ghidul solicitantului PI 6.1 (apelul 1 - inchis)  - arhiva completa cu anexe - versiunea publicata pe 20 iunie 2017

Ordinul nr. 3364/20.06.2017
Sinteza principalelor modificări
Memorandum privind încheierea de acorduri de parteneriat între consilii județene/ locale și administrații bazinale de ape


Sinteza principalelor modificari
Ordin 2655/05.04.2017

Ordinul MDRAP nr. 3161/06.12.2016

Ordinul MDRAP nr. 2741/13.10.2016

Sinteza principalelor modificări asupra Ghidului Specific 6.1.