Axa prioritară 6


Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Potenţiali beneficiari: Autorități publice locale (CJ), UAT , Parteneriate între UAT-uri (UAT judeţ şi UAT oraş/municipiu/comună)

In data de 20 martie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de aprobare a "Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr.POR 2018/6/6.1/3 București Ilfov, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale." - Apel pentru regiunea Bucuresti Ilfov.

Ghidul solicitantului P.I. 6.1 - arhiva completa cu anexe - versiunea publicata pe 20 martie 2018

___________________________________________________________________  

Apelul de proiecte POR/2016/5/6.1/1 - Ghidul Solicitantului.
Lansat 15.03.2016, termen de depunere 16.05.2016, ora 12 - 16.11.2016, ora 12

Corrigendum 1 - 6.1 Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - (arhiva completa cu anexe)- varianta consolidată


Corrigendum 2 - Ghidul specific PI 6.1 în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - arhiva completa cu anexe - publicat pe 13 octombrie 2016 (apelul 1)

Corrigendum 3 - Noua formă de contract pentru Ghidul specific PI 6.1 în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - publicat 27 decembrie 2016


Corrigendum 4 - Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 - publicat 06 aprilie 2017
Revizuirea a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește:
- Modelul standard orientativ al contractului de finanțare
- Modelul A ”Opisul cererii de finantare”
- Modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă
Sinteza principalelor modificari
Ordin 2655/05.04.2017

 


Ghidul specific PI 6.1 în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - arhiva completă cu anexe - publicat pe 6 decembrie 2016 (apelul 2)
Ordinul MDRAP nr. 3161/06.12.2016

Corrigendum 1 - Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 (MYSMIS) - 6 aprilie 2017
Revizuirea a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește:
- Modelul standard orientativ al contractului de finanțare
- Modelul A ”Opisul cererii de finantare”
- Modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă
Sinteza principalelor modificari
Ordin 2656/05.04.2017
Ordinul 2726/14.04.2017

Corrigendum 2 - Perioada de depunere a proiectelor, în cadrul apelului POR/2016/6/6.1/2/BI a fost prelungită până la 13.07.2017, ora 15:00:00. Ordinul MDRAPFE 2726/14.04.2017

Corrigendum 3 - Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 (variantă consolidată - iulie 2017)
Ordin nr. 3774/25.07.2017
Sinteza modificărilor

Corrigendum 4 - Ghidul specific PI 6.1 - modernizare drumuri județene actualizat - publicat în data de 07.12.2017