Axa prioritară 6


Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Potenţiali beneficiari: Autorități publice locale (CJ), UAT , Parteneriate între UAT-uri (UAT judeţ şi UAT oraş/municipiu/comună)

Activ BI - Apelul 2 Lansat 6.12.2016, Perioada de depunere 6.01.2017, ora 15 - 13.07.2017, ora 15

Cererea se va depune doar in perioada mentionata mai sus, utilizand exclusiv aplicaţia MySMIS disponibila la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis

Perioada de depunere a proiectelor, în cadrul apelului POR/2016/6/6.1/2/BI a fost prelungită până la 13.07.2017, ora 15:00:00. Ordinul MDRAPFE 2726/14.04.2017

Ghidul solicitantului PI 6.1 (apelul 2) arhiva completa cu anexe - versiunea publicata pe 6 aprilie 2017

Sinteza principalelor modificari
Ordin 2656/05.04.2017

Ghidul solicitantului PI 6.1 (apelul 1 - inchis)  - arhiva completa cu anexe - versiunea publicata pe 6 aprilie 2017

Revizuirea a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește modelul standard orientativ al contractului de finanțare, modelul A ”Opisul cererii de finantare”, modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă

Sinteza principalelor modificari
Ordin 2655/05.04.2017

Ordinul MDRAP nr. 3161/06.12.2016

Ordinul MDRAP nr. 2741/13.10.2016

Sinteza principalelor modificări asupra Ghidului Specific 6.1.