Axa prioritară 6


Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Potenţiali beneficiari: Autorități publice locale (CJ), UAT , Parteneriate între UAT-uri (UAT judeţ şi UAT oraş/municipiu/comună)

Activ BI - Apelul 3 Lansat 20.03.2018, Perioada de depunere 30.03.2018, ora 12:00 - 02.07.2018, ora 15:00

In data de 20 martie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de aprobare a "Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr.POR 2018/6/6.1/3 București Ilfov, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale." - Apel pentru regiunea Bucuresti Ilfov.

Ghidul solicitantului P.I. 6.1 - arhiva completa cu anexe - versiunea publicata pe 20 martie 2018

Ordinul nr. 2484/20.03.2018

  

În data de 7 decembrie 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului POR 2016/6/6.1/2, din cadrul POR 2014-2020. 

Ghidul specific PI 6.1 - modernizare drumuri județene actualizat - publicat în data de 07.12.2017
Ordin nr. 7052/07.12.2017 de aprobare a modificărilor la Ghidul specific
Sinteza modificarilor

 

Cererea se va depune doar in perioada mentionata mai sus, utilizand exclusiv aplicaţia MySMIS disponibila la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis

Perioada de depunere a proiectelor, în cadrul apelului POR/2016/6/6.1/2/BI a fost prelungită până la 13.07.2017, ora 15:00:00. Ordinul MDRAPFE 2726/14.04.2017

Ghidul solicitantului PI 6.1 (apelul 2) arhiva completa cu anexe - versiunea publicata pe 25 iulie 2017

Sinteza modificărilor

Ordin nr. 3774/25.07.2017

Sinteza principalelor modificari
Ordin 2656/05.04.2017

Ghidul solicitantului PI 6.1 (apelul 1 - inchis)  - arhiva completa cu anexe - versiunea publicata pe 20 iunie 2017

Ordinul nr. 3364/20.06.2017
Sinteza principalelor modificări
Memorandum privind încheierea de acorduri de parteneriat între consilii județene/ locale și administrații bazinale de ape


Sinteza principalelor modificari
Ordin 2655/05.04.2017

Ordinul MDRAP nr. 3161/06.12.2016

Ordinul MDRAP nr. 2741/13.10.2016

Sinteza principalelor modificări asupra Ghidului Specific 6.1.