A fost semnat primul contract de finantare prin POR 2014-2020 in Regiunea Bucuresti-Ilfov


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI) si Primaria Sectorului 3 au semnat contractul de finantare pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE27", care va fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și utilizării energiei din surse  regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, inclusiv în clădirile și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidențiale.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a 7 clădiri rezidențiale din Sectorul 3 al Municipiului București și promovarea unei economii mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice si mai competitive prin gestionarea inteligentă a energiei, în condițiile unei dezvoltări durabile.   

Valoarea finanţării nerambursabile (din FEDR şi din bugetul naţional) este de 5.901.415,03 lei, reprezentand 60% din valoarea totală a proiectului de 9.960.475,86 lei. Proiectul va fi implementat pe parcursul a 50 de luni.

Apelul de proiecte pentru prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, inclusiv în clădirile și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidențiale a fost lansat in data de 15 martie 2016 si a avut ca termen limită  pentru depunere data de 16 noiembrie 2016. Valoarea alocata a fost de 83,46 milioane euro. In cadrul acestui apel de proiecte, au fost depuse spre finantare 76 de proiecte, prin care s-a solicitat suma de 629.041.902,7 lei.

Situatia depunerii proiectelor pe POR 2014-2020