ADRBI cauta colaboratori pentru evaluarea unor proiecte de mobilitate urbana!


ADRBI cauta colaboratori !

Agenția pentru Dezvoltare Regionala București Ilfov (A.D.R.B.I.) caută colaboratori pentru evaluarea unor proiecte de mobilitate urbana.

A.D.R.B.I. este Organism Intermediar (OI) pentru Programul Operațional Regional (REGIO) 2014-2020 și,  în aceasta calitate, are responsabilități privind evaluarea/selecția/contractarea cererilor de finanțare depuse de beneficiari, autorități publice locale din regiune.  Detaliile despre program si atribuțiile A.D.R.B.I. privind implementarea POR 2014 -2020 se regăsesc pe site-ul Agenției (www.adrbi.ro).

 Colaboratorii (persoane fizice sau PFA) vor fi implicați în evaluarea proiectelor prin care se solicita finanțare din POR, conform Obiectivului Specific 3.2.: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.  Proiectele vizează in principal achiziția de mijloace de transport electrice (tramvaie, autobuze electrice) si reabilitarea de infrastructura specifica (linii tramvai) în contextul Planului de Mobilitate Urbana Durabila (P.M.U.D.) București Ilfov. Detalii despre P.M.U.D. se regăsesc la adresa http://pmud.ro/, detalii despre Obiectivul specific 3.2. (ghidul solicitantului, inclusiv grilele de evaluare tehnica si financiara) regăsindu-se la adresa http://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritar%C4%83-3/ .

 Numărul de proiecte care vor trebui evaluate: 20

 Deoarece dorim sa finalizăm procesul de evaluare cat mai rapid, estimăm că vom avea nevoie de maximum 5  experți tehnici, cerințele specifice minimale care trebuie îndeplinite de aceștia fiind detaliate mai jos.

 CV-urile însoțite de o scrisoare de intenție privind colaborarea cu A.D.R.B.I. (în care va recomandam sa subliniați experiența considerata relevanta pentru colaborare) pot fi depuse începând de astăzi la secretariatul A.D.R.B.I. din str. Mihai Eminescu nr. 163,  etaj 2, sector 2 sau pot fi transmise prin email la adresa: contact@adrbi.ro, cu solicitarea unei confirmări de primire (Daca nu primiți confirmarea de primire în maximum 24 ore de la transmitere vă recomandăm să sunați la 021.315.96.59 pentru clarificare). Anunțul este valabil pana la finalizarea procesului de selecție a numărului de experți necesari (maxim 5) , lucru care va fi anunțat în același loc de pe site.

CV-urile și scrisorile de intenție vor fi evaluate în ordinea depunerii lor, iar candidații care îndeplinesc condițiile minimale pentru începerea unei colaborări vor fi contactați pentru o discuție privind aceasta colaborare (având ca scop principal confirmarea datelor înscrise în CV-uri și descrierea condițiilor și activităților de evaluare pe care le vor presta.

 Orice solicitare/întrebare cu privire la alte aspecte care privesc această colaborare poate fi adresată directorului A.D.R.B.I., la adresa dan.nicula@adrbi.ro (cu copie la contact@adrbi.ro) .

 Cerințele minimale care trebuie îndeplinite de experții care vor fi selectați în vederea evaluarii tehnice a proiectelor depuse în cadrul POR 2014 – 2020, Obiectivul Specific 3.2.: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD):

 Expert evaluator în domeniul transporturilor:

 -    Diplomă universitară de licență în ingineria transporturilor, specializarea: ingineria transporturilor si a traficului;

-    3 ani de experiență profesionala în aspecte tehnice, comerciale, legislative/reglementare, sociale și/sau financiare privind transporturile (NOTĂ: având în vedere tipurile de proiecte care ar trebui evaluate, va constitui un avantaj experiența specifica în domeniul transportului public de călători)

-    Cunoașterea legislației românești în domeniul transporturilor si în domeniul serviciilor publice;

 

IMPORTANT! : Experiența anterioară în evaluarea de proiecte similare finanțate prin Programul Operațional Regional sau prin alte programe de finanțare reprezintă un criteriu foarte important pentru selectarea experților evaluatori. De aceea, recomandăm ca în scrisoarea de intenție care va însoți CV-ul sa fie prezentate cat mai multe detalii verificabile privind această experiență.

Este relevantă/constituie un avantaj și experiența specifică în elaborarea de Planuri de Mobilitate Urbana sau proiecte de infrastructură prin care se implementează astfel de planuri, cu sublinierea că nu pot participa la procesul de evaluare experții care au participat la elaborarea PMUD București- Ilfov, a proiectelor menționate în plan sau a proiectelor similare dezvoltate de autoritățile publice locale din regiunea București-Ilfov (mențiune: în procesul de selecție a experților evaluatori vor fi verificate inclusiv condițiile specifice  definite în procedurile programului pentru evitarea conflictului de  interese).