Seminar de informare - Apelul de proiecte pentru prioritatea de investitii 3.1.B – 15 februarie 2017


In data de 15 februarie 2017,  am organizat un al doilea seminar privind lansarea apelului de proiecte pentru prioritatea de investitii 3.1.B – Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice. La evenimentul organizat la Spaţiul Public European au participat peste 50 de reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale.

Va reamintim ca, in acord cu Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investitii 3.1.B, potentialii beneficiari sunt autoritățile publice centrale, autoritățile și instituțiile publice locale (Unitățile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului București, instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean, Instituția prefectului), parteneriatele între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.

Ghidul solicitantului pentru PI 3.1 B poate fi consultat aici.


 


Galerie foto