Instructiuni AM POR


Instructiunea nr. 49 / 10.07.2017 ce vizeaza crearea conturilor necesare introducerii datelor in REGAS si verificarii regulilor de cumul a ajutorului de stat/minimis.

Instructiunea nr. 46 / 26.06.2017 privind etapa de precontractare pentru apelurile lansate prin MySMIS

Instructiunea nr. 42 / 31.05.2017 privind transmiterea si continutul dosarului de achizitie, precum si documentele aferente achizitiilor prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de plata/rambursare

Instructiunea nr. 41/29.05.2017 a AMPOR privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/plata

Instructiunea nr. 34/04.04.2017 privind stabilirea perioadei de implemetare a unui proiect pentru care a fost semnat un acord cadru/contract inainte de 1 ianuarie 2014, in cadrul apelurilor de proiecte lansate si a celor care urmeaza a fi lansate

Instructiunea nr. 30/14.03.2017 - privind facturarea separată a sumelor aferente actelor adiționale la contractele de achiziție publică

Instructiunea nr. 29/23.02.2017 cu privire la reprezentantul legal pentru unitatile de cult apartinind BOR

Instructiunea nr. 19/17.01.2017 privind modificarea cotei de TVA la 19%

Instructiunea nr. 6/11.07.2016 privind declarația de confidențialitate și imparțialitate ce va utiliza în procesul de evaluare, selecție și contractare


ALTE DOCUMENTE

Memorandum privind adoptarea Acordului de parteneriat între unități administrativ-teritoriale și instituții publice

Clarificare termen extindere pentru proiectele depuse in cadrul PI 5.1 POR 2014-2020