Noutati / Evenimente

Modificare ghiduri - Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B – Cladiri publice

Modificare ghiduri - Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B – Cladiri publice

Au fost modificate ghidurile specifice aferente Axei prioritare 3, Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice în infrastructurile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Instructiunea nr. 197 / 06.12.2022 – Actiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte

Instructiunea nr. 197 / 06.12.2022 – Actiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 197/06.12.2022 privind acordul MDLPA pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectelor pentru care s-au inițiat/se inițiază în MYSMIS, până la sfârșitul duratei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire

15.11.2022 - Intrebari si raspunsuri privind aplicarea OUG 64/2022

15.11.2022 - Intrebari si raspunsuri privind aplicarea OUG 64/2022

Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a publicat pe site-ul www.inforegio.ro un nou set de răspunsuri la întrebările adresate de beneficiari referitoare la aplicabilitatea OUG 64/2022, privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Modernizarea infrastructurii educaționale din Regiunea București-Ilfov prin intermediul REGIO

Modernizarea infrastructurii educaționale din Regiunea București-Ilfov prin intermediul REGIO

REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020 a acordat o mare importanță educației, rezervând mai multe priorități de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de educație. Prin proiectele depuse de beneficiari, se finanțează toate nivelurile de învățământ antepreșcolar – creșe și preșcolar-grădinițe, învățământul obligatoriu – şcoli cu clasele I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare și învăţământul profesional şi tehnic.

Vrei sa te informezi despre noul program de dezvoltare?